‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ พระสิริโฉมในเครื่องประดับชั้นสูง ทsงถ่ายแบบ นิตยสาร

ทรงพระสิริโฉมในเครื่องประดับชั้นสูง ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทรงถ่ายแบบ นิตยสาร

‘นิตยสารฮาร์เปอร์ส์ บาซาร์’ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์ พระองค์เจ้าสิริวัณวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประทานสัมภาษณ์และฉายพระรูป ณ พระราชวังฟงแตนโบล (Chateau de Fontainebleau)

สถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธุ์ระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส มาแต่ครั้งบรรพกาล ‘HRH Princess Sirivannavari Nariratana graces the cover of Harper’s Bazaar Thailand December 2014’

โดยแฟชั่นเซตในของ ‘พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์’ ฉลองพระองค์แบรนด์ระดับโอต์กูตูร์ ทั้ง ‘Chyane Haute Couture, Valelntino, Elie Saab’

พันเอกหญิง สมเด็จะระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ประสูติ 8 มกราคม พ.ศ. 2530) เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในwระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (ยุวธิดา ผลประเสริฐ) อดีตนักแสดง

พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้า,นักออกแบบเสื้อ,อาจารย์หัวหน้าแผนกโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า และอดีตนักกีฬาแบดบินตันทีมชาติชาวไทย ‘ สมเด็จพระเจ้าลูุกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เป็นพระราชธิดาพระองค์รองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สุจาริณีวิวัชรวงศ์ อดีตนักแสง เมื่อวัันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2530 เมื่อแรกประสูติมีพระยศที”หม่อมเจ้าพระนามว่าหม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชรมหิดล

มีพระโสทรเชษฐาสองค์ ได้แก่ จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์,วัชรเรศร วิวัชรวงศ์,จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ และวัชวีร์ วิวัชรวงศ์ มีพระเชษฐาภคินีและพระอนุชาต่างพระมารดาสองพระองค์ ได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ

ในปี พ.ศ. 2539 หลังจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธฺิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนนั้น) ทรงหย่ากับหม่อมสุจาริณี หม่อมสุจาริณีพร้อมพระโอรทั้งสืองค์ได้ย้ายไปพำนักยังต่่างประเทศ

ส่วนหม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร พระธิดา อยู่ในการดูแลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่า หม่อมเจ้าจักรฤษณ์ยาภา มหิดลขณะมีพระชันษา 10 ปี

ประทับอยู่กับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชหาราช บsมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวงราวสองปี ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชทานพระนามใหม่ หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมาหภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีรัตน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

พระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบันฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยคะแนเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 ด้วยมีผลการการเรียนอันน่าพึงใจ หลังจากนี้พระองค์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ‘วิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีส’

(Ecole da la chambre syndicale da la couture parisienne) ประเทศฝรั่งเศส พระองค์เรียกแทนพระองค์ว่า “ท่านหญิง” ด้วยมีพระยศเดิมเป็นหม่อมเจ้ามาก่อน พระองค์มีพระสหายน้อยคน

ทรงประทานสัมภาษณ์ว่า”…ท่านหญิงมีเพื่อนน้อย แต่ทุกคนดีมีคุณภาพ” ระหว่างที่ทรงศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา พระสหายจะเรียกพระองค์ว่า “ตึก” เพราะทรงสวมรองเท้าส้นตึกซึ่งเป็นที่นิยมมากใน ขณะนั้น

พระองค์หญิง กล่าวว่าพระองค์เป็นคนที่โกงธง่ายหายเร็ว และทรงกล่าวว่าครั้งหนึ่งเคยมีสุภาพบุรุษเคยมาจีบพระองค์ถึงสามคนโดยที่ไม่ทราบว่าพระองค์เป็นใคร ทั้งนี้ทรงมี “สเป็ก” ส่วนพระองค์

ทรงกล่าวว่า “เรามี Type ของผู้ชายที่เราชอบ คือ ชอบคนที่คิดบวก แล้วเป็นคนที่ชอบเรา รักเราที่เป็นตัวเรา ไม่ใช่เป็นเจ้าหญิง แล้วต้องดูแลตัวเรา ไม่ใช่หมายถึง เรื่องเงินทอง แต่ดูแลเรื่องจิตใจ แล้วไม่ทำร้ายกัน…และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน” และ “เราไม่จำเป็นต้องเลือกคนที่รวยที่สุดในจักรวาล หรือเลือกคนที่เป็นเจ้าหรือมีฐานันดรอะไร”

พระองค์ได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่ 16 โดยนิตยสารฟอบส์ในเยาวราชนิกุลที่ทรงได้รับความนิยมมากสุดในโลก 20 อันดับ ในปี พ.ศ. 2556 เว็บไซต์ askmen ได้จัดอันดับพระองค์ว่าเป็นเจ้าหญิงที่โดดเด่นที่สุด