‘บริษัท มาสด้าเหมsาช sะยอง’ ประกาศจ่ายโบนัสwนักงาu บวกเงิuพิเศษ

ไม่ยอมน้อยหน้า บริษัท มาสด้าเหมราช ระยอง ประกาศจ่ายโบนัสพนักงาน บวกเงินพิเศษ

เรียกวว่าการจ่ายโบนัสประจำปีเป็นการมอบของขวัญกำลังใจที่ดีให้พนักงานมีกำลังใจกลับมาสู้กันต่อและมึความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น เพาะถ้าเราอยู่ได้องค์กรก็อยู่ได้เช่นกัน ล่าสุด บริษัท มาสด้า เหมราช ระยอง ก้ไม่ยอมน้อยหน้าประกาศ

จ่ายโบนัสwนักงาน พร้อมบวกเงินพิเศษเพิ่ม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เพจโรงงาน วาไรตี้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ยินดีกับชาวมาสด้าเหมราชระยองด้วยจร้า

โบนัสปะจำปี 62 จ่าย 6 เดือน บอกเงินพิเศษ 20000 บาท

ยินดีกับพนักงานทุกๆท่านด้วยนะครับ

บริษัท มาสด้าเหมราช ระยอง

โพสต์ดังกล่าว

เรียกได้ว่าสิ้นปีนี้กลับบ้านกันอย่างมีความสุข ได้รับเงินก้อนกันถ้วนหน้า

ขอบคุณ โรงงาน วาไรตี้