ทำความรู้จัก 2 พระธิดาใน ‘เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ’

ทำความรู้จัก พระองค์หริภา-พระองค์ติ๊ด 2 พระธิดาใน เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

เผยเรื่องราวพระปรีชาด้านงานศิลปะของ ‘พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’ กับ ‘พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ 2 พระราชนัดดา’ ผู้ตั้งพระทัยตามรอยพระราชดำริ ‘ในหลวง ร.9’

เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตราชนารี กับ ‘วีระยุทธ ดิษยะศริน’ เป็นพระราชนัดดาในพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ‘พันปีหลวง’ และเป็นพระภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นเรื่องดีๆ ที่หลายคนยังไม่รู้ สำหรับพระปรีชาสามารถทาง ‘ด้านศิลปะ’ และพระจริยวัตรที่ดีงามของ ‘พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือ พระองค์หริภา’

กับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระองค์ติ๊ด ‘พระธิดาทั้ง 2 ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ’ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับ ‘นาวาอากาศเอกวียะยุทธ ดิษยะศริน’

หลังจากพระองค์หริภาทรงเรียนจบจากคณะจิตรกssม ประติมากรรมและภาwพิมพ์ ‘มหาวิทยาลัยศิลปากร’ ก็ได้ทุ่มเทบูรณปฏิสังขรณ์วัด

เช่น งานบูรณะพระวิหาร, บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง, บูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รวมทั้งวาดจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น จ.ระยอง และวาดภาwฝีพระหัตถ์จัดแสดงเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด

ขณะที่ ‘พระองค์ติ๊ด’ ผู้เป็นพระขนิษฐา ‘น้องสาว’ ก็ได้สนใจในงานศิลปะด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่น

จากการที่พระองค์ทรงเรียนจบระดับปริญญาตรี สาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ ‘มหาวิทยาลัยมหิดล’

ซึ่งพระองค์ทรงนำความรู้มาออกแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการสวนจิตรลดา, ออกแบบลายเสื้อฝีพระหัตถ์  ‘ทุ่งภูเขาทอง’ เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดภูเขาทอง

และออกแบบลายเสื้อและถุงผ้า ‘ช้างนพสุบรรณ’ เพื่อนำทุนไปบูรณะวัดวัง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.2554

นอกจากนี้ทั้ง ‘2 พระองค์’ ยังทรงปฏิบัตพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในถิ่นห่างไกล

และทรงช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริของในหลวง ‘รัชกาลที่ 9’ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมของชาติอีกด้วย