พระนางเจ้าสุทิดา ทรงเป็นกันเองกับผู้ที่มาร่วมงานค อนเสิร์ต

ทรงเป็นกันเอง ‘ราชินีสุทิดา’ ร่วมดื่มเครื่องดื่ม กับผู้ที่มาร่วมงานคอนเสิร์ต ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.34 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังโรงละครแห่งชาติ เพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ

‘Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฐานะองค์อุปถัมภ์ มูลนิธิรอยัลแบงค์คอก ซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) ทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสามพระองค์ด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้ การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ‘Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X’ นิพนธ์และอำนวยการโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ในฐานะองค์อุปถัมภ์ มูลนิธิรอยัลแบงค์คอก ซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) โดยทรงตั้งพระปณิธานในการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระนิพนธ์  “Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X” เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำหรับ การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ‘Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X’ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระนิพนธ์ 4 บทเพลง

คือ ตึกอิฐแห่งการเปลี่ยนแปลง (2562) Abode of Metamorphosis, เรื่องราวของม้า เฮเลน เฮนรี่ (2562) The Story About “Horse, Helen, Henry หลงทางในสวนแห่งเวทมนต์ (2559) Lost in mystical Garden และ ความสงบ (2560) Serenity อีกทั้งประกอบด้วยนักดนตรีรับเชิญจาก วงเวียนนา ‘ฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตร้า’ ได้แก่ ดาเนียล ฟรอสเชาเออร์ – หัวหน้าวงรับเชิญ (Mr. Daniel Froschauer – Concertmaster) ลาดิสลาฟ พัพพ์ – นักฮาร์ปรับเชิญ (Mr. Ladislav Papp – Principal Harp)

และ โรแบท นอจย์ (นักเชลโล่รับเชิญ (Mr. Robert Nagy – Principal Cello) มาร่วมบรรเลงกับวง RBSO เป็นครั้งแรก โดยมี มิเชล ทิลคิน เป็นผู้อำนวยเพลง (Michel Tilkin – Conductor) ซึ่งในวีนเดียวกันนี้ เมื่อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.05 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อทรงรับเสด็จ ‘สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส’ ณ รถยนต์พระที่นั่ง จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องเฝ้า เพื่อทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ ‘สมเด็จพระสันตะปาปา’ อีกทั้งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส