ธัม โชโต

สวัสดิครับโอโฮเเซบ เป็นเว็บไซตหนึ่งที่นำเสนอข่าวสารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข่าวดวง ข่าวกระแส พืชพักสมุนไพร ข่าวพระราชสำนัก คำคม และหลักหลักจะเป็นแนวธรรมมะถ้าเข้าไปในเพจ ธรรมสอนเรา วันนี้เราจะขอนำคณผู้อ่าน พระอานนท ธัม โชโต พระวัดภัทรสิทธาราม จ.นครสวรรค์ ล่าสุดได้เดินทางไปให้กำลังใจด้วยตนเอง ที่โจยอมมอบตัวรับผิด

 

เป็นยังไงบ้างสิงทีเราได้นำมาเสนอ พระอานนท ธัม โชโต ให้ความคิดเห็นส่วนท้ายวา ในฐานะทีเกิดมาเป้นผู้พิทักษสันติราษฎเกิ ดเป้นคนไทยเป้นลูกหลานเเผ่นดิน ทำหน้าทีเป้นตำร วจไทยยังดีกว่าคนบาง ย้ำนะว่า คนบาง ทีโก งชาตบ้านเมือ งประชาชนแลวไม่ยอมรับผิด อ่านแลวจุกเลย เพราะโ กงบ้านเมือ งแต่ยังทำตัวสบายใจเชิด หากใครถกใจอยาลืมกดไลคหากชื่นชอบอย าลืมกดติดตามเราหน่อยเด้อ

error: Content is protected !!