บุมและลูกสาว

สวัสดิครับมาพบกันอีกครั้งกับโอโฮเเซบ เป็นเว็บไซตหนึ่งที่นำเสนอข่าวสารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข่าวดวง ข่าวกระแส พืชพักสมุนไพร ข่าวพระราชสำนัก คำคม และหลักหลักจะเป็นแนวธรรมมะถ้าเข้าไปในเพจ ธรรมสอนเรา วันนี้ขอเอาข่าวทีนาสนใ จมาฝากกันจรา บุมถึงกับตกเลยจรา บุมเผยความรู้สึกว่าเมื่อลูกสาวบญธรรมส่งภาพ อัลตร้าซาวด มาให้แม่บุม ก่อนได้รู้ความจิง บุมต กใจมาก เเวบแรก ลูกท้อง สิ่งที่บุ่มบอก

ทั้งๆตอนทีส่งลูกสาวบญธรรม เธอเอยถึง ซึงน่าจะเป้นบุตรบญธรรมทีบุมได้ส่งเ สียเลี้ยงดูก็บอกชัดชัด วันนี้เรียนทำอัลตราซาวดจราแม่บุม

โดยบุมได้แคปภาพพรอมแชดสนทนากัน พร้อมแม่บุมก็เขียนข้อความกำกับ เมื่อลูกส่งภาพอัลตราซาวด มาแว็กแรก แม่คิดว่า ลูกท้องจา มี่ไหนได้ พอท่านอีก อ๋ออ๋อ อยู่หลายครั้ง ลูกเรียนอัลตราซาวด นีเอง แม่บุมก็โล่งอกเลย 5555

การนี้มีเเฟนเเฟนหลายคนเข้ามา คณแม่ขณะเดียวกันนะ ก็มีรายหนึงสอบถาม แม่บุมจ๊ะ

ถ้าเกิดเป้นเรื่องจิงจิงคณแม่บุม จะทำอยางไรคะ กับเหตการณสม ติทีเกิดขึ้น แค่ขอเป้นแนวทางจราแม่

เพราะยุคปัจจบันนั้น มีมากจิงจิงกับวัยอย ากรู้อย ากลองและคนทีไม่ได้ตั้งใจ เพราะุถกขมขื นและถกผู้ชายหล อกหลวงก็มีเยอะจราลูก ให้แนวมุมมองความคิดได้มั้ยจ๊ะแม่ เพราะมีลูกสาวเหมือนกันคะ

ซึงบุมบอกเรื่อง ก็เคยคิดและคุยกับลูกอยู่เหมือนกันว่า ถ้าเกิดเหตอะไรแบบนี้ขึ้นให้บอกแม่ทันที ดีกว่ารอแก้ปัญ หาทีหลังนะ

แม้กระทังจะมีแฟนทั้งที มีอะไรกับเเฟนก็สามารถเล่าให้แม่ฟังได้ จะได้สอนเรื่องวิธีการคุมกำเนิดทีถูกต้อง หรือต้องดูแลตัวเองอยางไรบ้าง ขอแค่ลูกๆบอกแม่นะจ๊ะ

เเต่ถ้าเป้นเรื่องร้ ายแรงก็ต้องช่วยกันแก้ปัญ หาเราต้องสร้างความเข้มเเข็งให้กับลูกแม่และเอาความจิงมาคุย เปิดอกเปิดใจคุยกับแม่ดีกว่า แม่ฝากไว้ให้ลูกได้คิด

จากคำตอบดังกลาว นอกจากจะมีผู้ส่งแลว ยังมีรายหนึงทีว่า ฉันจะต้องเป้นเหมือนแม่บุ๋ม 55555 ยกย่อง ตรรกะดีม๊าก

เป้นยังไงกันบ้างจราเรื่องราวของผู้หญิงใจบญ แม่บุ๋ม กว่าจะเลี้ยงลูกๆให้เติบโตได้มีอนาคตทีดีไม่ใช่เรื่องงายเลย แต่บุ่มชอบทีจะทำมันบุมรักลูกบญธรรมเหมือนรักลูกแท้ๆของตัวเองเลย ทุกครั้งการประสบความสำเร็จของลูกลูก แม่บุ่มก็อดไม่ได้เลยทีจะปล่อยน้ำตาไหลออกมา มันคือความสุขทีได้บญมากเลยทีเดียว เรารับลกบญธรรมมาเลี้ยงไว้และสร้างอนาคตให้เขา แม่บุ่ม คือผู้หญิงทีแกร่งมากๆ รวมถึงจิตใจแม่บุมกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน หากชื่นชอบบทความของเราสามารถไล คและกดติดตามมาได้เลยเด้อ

error: Content is protected !!