บุมบิมนักวอลเลย์

สวัสดิครับวันนี้ทางทีมโอโฮเเซบดอทคอม ขอนำเรื่องราวดีดีของคณบุ๋มบิ๋ม เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ก็ได้แสดงคิดเห็นในทางการเมือ งในว่าเชื่อว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับสาวผู้นี้ เป็นนักกีฬาที่สวยสูงมากความสามารถอย่าง น้องบุมบิ้ม ชัชชุอร คนนี้อยางแนนอน

เธอคนนี้เป็นนักวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย ทีมีฝีมือดีอยางมากมากและเป็นทียอมรับของคนอยางมากมาย

โดยทราบกันดีว่าในปัจจบัน ประเทศของเรานั้นเหมือนกำลังถดถอย ลงไปเรื่อยเรื่อยทุกทุกที เลยจรา แถมมีเหล่าประชาชนมากมายออกมาคอลเอาทในเรื่องนี้

อย่างไม่น้อยเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นก็คือ น้องบุมบิม ที่ออกมาเเชรข้อความทีแสดงต่อในเรื่องการเมือ งทีมีเนื้อหาใจความที่กินใจไปมากมาก ประมาณว่า

ประเทศพม่าในอดีตเจริญกว่าไทย แต่พอโดนทหารยึดอำนาจสำเร็จกว่า 50 ปี ดูสภาพประเทศพม่าในทุกวันนี้

ประเทศชาติถอยหลังไปเป็น 100 ปี ตอนนี้บ้านเราก็เจริญตามพม่าไปแล้ว ถ้าภายใน 2 – 3 ปีนี้ เรายังแก้ปัญหาไม่ได้ คนที่เก่งเก่ง จะไปหาโอกาสในต่างประเทศอยางแนนอน

และในประเทศไทยจะไม่มีคนเก่งเก่งเลย เพราะไทยอยู่ด้วยระบบเส้นสายสลิ่มขับไล่คนเก่งเก่งที่ไม่ยอมก้มหัวให้ทหารออกนอกประเทศไทย พวกสื่อสลิมอีก 20 ปี

ต่อจากนี้ก็ทยอยสิ้นไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรและจะทิ้งความพังไว้ให้กับรุ่นหลังหลังที่ต้องรับไว้ ประเทศไท ยจะเปนประเทศทีด้อยพัฒนา ที่หาทางกลับขึ้นมาไม่ได้เลย

อย่างไรทุกคนหวังว่าประเทศไท ยเราจะกลับมาเจริญอีกครั้ง และเป็นหนึ่งในประเทศทีพัฒนาแล้ว เราหวังมากหากชอบแล้วกดไล คหากถูกใจแล้วกดติ ตตามนะจรา

error: Content is protected !!