ทกขลาภนา ยสมศัก

สวัสดิครับมาพบกันอีกครั้งกับทีม ‘โอโฮเเซบดอทคอม’ ขอนำเรื่องราวเจ้าหน้าทีตำร วจ สภ.บัวใหญ ได้รับแจ้ งมาว่ามีบุคคลจ มน้ำเสี ยชีวิตทีบริเวณทุงนาบ้านเเจ้ งเจริญ หมู่ที 4 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา จุดเกิดเหตพบบุคคลนอนคว่ำหน้าเ สียชี วิตอยู่ในน้ำทรายทราบชื่อในภายหลัง  คือนายสมศักดิ เกิดโมรี อายุ 41 ปี เสี ยชีวตเกิดจากความดันขึ้นสูงและหน้ามืด ซึ่งทางญาติก็ได้มารับศ พนำไปประกอบทางศาสนาทีบ้าน

ซึงทราบอีกทีว่าผู้เสี ยชีวตนั้น เคยถกรางวัลที 1 มาด้วย และได้กลับมาอยู่บ้าน ด้านของแม่เชื่ อเปนเพราะสุขภา พไม่ดี เจ้าตัวสมศักดินั้นชอบดื่มสุร าอยางหนัก และส่วนหนึงเชื่ อว่าเป็นทุกขลา ภเพราะหลังจากถกรางวัลที 1 ไม่เคยไปทำบญเลย นายสุนท รางชาลี ผู้ใหญบ้านในพื้นที หมู่ 14 เปิดเผยวา

ตอนนั้นเวลาประมาณ 06.00 น. วานนี้ 20 สิงหา ก็ได้รับแจ้ งมาจากชาวบ้านในพื้นทีว่ามีคนจ มน้ำเสี ยชีวต จึงได้ไปตรวจสอบดูเพื่อความชัดเจน ก็พบว่าเป็นนายสมศักดจริงด้วย อยู่ในบ่อน้ำจึงได้แจ้ งกู้ภัยไปตรวจสอบ คาดว่านายสมศักดิน่าจะเสี ยจากโร คประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง ชอบมีอาการหน้ามืดเปนประจำ ส่วนคนทีมาด้วยนั้นเปนญาตกันซึงเปนคนสติไม่ครบ ซึงทีผ่านมาสมศักดก็เปนคนในหมูบ้าน แต่ไม่อยู่บ้านเพราะไปทำง านอยู่ต่างจังหวัด เพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ช่วงโ ค วิ ด 19 ระบา ดได้ 1 เดือน แต่ไม่ทราบว่าเคยถกรางวัลที 1 มาแล้วก่อนหน้า

นางประกอบ เกิดโมรี อายุ 62 ปี ผู้เปนแม่สมศักดก็ได้เอยความในใจเปิดเผ ยว่า ตนนั้นมีลูกทั้งสามคนด้วยกัน สวนนายสมศักดินั้น เปนลูกคนโต ซึงทำง านอยูทีกรุงเทพมหานคร เปนพนักงานของโรงเเรมแหงหนึง และได้กลับมาอยูบ้าน ตอนนั้นลูกชายเคยถกรางวัลที 1 งวดที 16 มิถุนายน 64 จำนวน 1 ใน 6 ล้าน แต่ไม่เคยเปนข่าว เมื่อกลับมาอยู้บ้านก็เอาแต่ดื่มสุร าไปวันวันไม่ได้ไปทำบญหรือพัฒนา มีแต่แยลงไปวันวัน

บางทีก็ทะเลาะกับตนเอง ซึงก่อนหน้าทีเสี ยชีวตนั้นสมศักดได้มาบ่นให้ฟังว่า เวียนหัวและปวดหัว กระทั้งวันทีเกิดเหตคาดไม่ถึงว่าน่าจะเกิดจากโร คประจำตัวของเขากำเริบ ส่วนอีกความเชื่ อหนึงตนก็คิดว่าเป็นทุกขลาภ เพราะหลังจากถกรางวัลที 1 มา ตนเคยชวนลูกชายไปทำบญด้วยสมศักดิก็ปฎิเสธตลอด และเอาแต่ดื่มสุร าอยางหนักไปวันวัน ไม่ได้ทำอะไร ส่วนเงิ นทีเหลือตนก็เกบไว้และแบ่งให้ลูกอีกสองคน ทีเหลือตามทีสมศักดิเคยบอกไว้

ขอบคณสยามนิว

error: Content is protected !!