รอยแย้มพระสรวล

รอยแย้ม พระสรวล พระนางเจ้าสุทิดาฯ – ภาพ

รอยแย้มพระสรวล ราชินี พระนางเจ้าสุทิดาฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยสีม่วง เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ก่อนหน้านี้ เวลา 19.05 น. ที่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ ปรียนันทนา รังสิต ประธานกรรมการมูลนิธิภาวดีรังสิต และนายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทวรูปพระพิฆเนศหยกจากสาธารณรัฐอินเดีย หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ.118 และหนังสือ อนุสรณ์ 40 ปี วิภาวดีรังสิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.15 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพลตำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามส่วนบุคคล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระราชทานพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงมีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2543 ก่อนที่จะทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทย ในรอบหลายปีที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเคยตีพิมพ์พระราชโองการและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชินีสุทิดา มากกว่า 20 ฉบับด้วยกัน

error: Content is protected !!