แตงโมลักษณคนเลือ กดัย

เลือกแตงโมที่นากินที่สุ ดบอกลักษณะนิ สัยคนเลือกดัย

ภาพที่ 1 สำหรับคนที่เลือกเเตงโมอันแรกนั่นหมายความว่าเเตงโมอันนี้มีความหมายถึงความฉลาดคุนเป็นคนที่ชอบสังเกต เฝ้าคิดวิเคราะห์เปนคนดีมีน้ำใจมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ตามคุนเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายง่ายในบางครั้งคุนก็มีความหัวสูงอยู่บ้างแต่ก็มัยเคยล้ำเส้นของคัยโดยลักษณะนิสัยภายนอกของคุนจะเป็นคนที่ค่อนข้าง จะตรงไปตรงมาพูดจาในบางครั้งอาจจะมัยทันคิด แต่ก็มัยเคยคิดมัยดีกับใครด้วยความที่คุนเป็นคนฉลาดคุนมักจะแสดงออกให้คนอื่นรู้ว่าคุนเป็นคนที่รู้น้อย บางครั้งก็แกล้งทำเป็นมัยรู้ลักษณะนิสัยภายในจิตใจของคนแล้ว

นั้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอ เพียงแต่คุนมัยค่อยจะแสดงออกให้ใครได้รู้คุนเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงจริงเวลาได้รักใครสักคนนึงก็จะรักอย่างถึงที่สุด แต่ถ้าหากหมดรักคัยสักคนนึงแล้วคุนก็จะมัยสนใจใยดีอรัยเลยเพราะคุนรู้ว่าคนที่ทิ้งคุนไปเขาจะมัยมีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดดขาดและแนนอนว่าถ้ากลับไปสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมชีวิตก็มัยดัยมีความเจริญปัยไหนเลย

ภาพที่ 2 สำหรับใครที่เลือกเเตงโมอันที่ 2 เเตงโมอันนี้บ่งบอกถึงความหมายว่าคุนนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่ ชอบในเรื่องของความมั่นคงเวลาจะคิดจะทำอรัยมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของคนอื่น คุนเป็นคนที่มีความลับอยู่ในตัวสูงเก็บความลับมัยเป็นอย่างดีแม้ว่าลักษณะภายนอกของคุนจะดูเป็นคนซื่อซื่อก็ตาม แต่ด้วยความซื่อของคุนนี่แหละทำให้ใครหลายคนที่อยู่ใกล้คนรู้สึกอบอุ่นใจคุนเป็นคนที่มีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอคุนมัยสนใจเลยว่าคนไหนจะมาจากที่ใดเขาจะดีหรือมัยดีอย่างไร คุนก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอคุนเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงจริงหากใครได้ร่วมงานกับคุนจะรู้เลยว่า

คุนเป็นคนที่จริงจังแม้ว่าลักษณะภายนอกจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังมากไปหน่อยก็ตาม แต่มันก็เป็นการดีทำให้หลายสิ่งหลายอย่างพัฒนาได้และจบลงด้วยดีเสมอ สำหรับในเรื่องของความรักถ้าหากคุนได้รักใครสักคนนึงคุนจะทุ่มเทเต็มที่ คุนจะทำทุกวิถีทางให้รักอยู่กับคุนนานนานคุนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุนทำได้แบบฉลาด ทำเพื่อความสุขและคนรอบข้างถ้าหากวันใดวันหนึ่งคนรักของคุนผิดคำพูดผิดคำสัญญา แม้ว่าคุนจะเป็นคนที่ซื่อซื่อก็ตามแต่คุนก็คิดได้ว่า ถ้าหาคนรักของคุนเลือกที่จะไปแล้วล่ะก็ ก็ขอให้ไปเลยไม่ต้องกลับมาถือว่าในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่เด็ดขาดจริงจริง

ภาพที่ 3 สำหรับใครที่เลือกเเตงโมอันที่ 3 มีความหมายไว้ว่าคุนเป็นนักคิดที่ดีชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอยางที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุนเป็นคนที่มีเซ้นในเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในข้างหน้า สิ่งที่กำลังจะเกิดในช่วงวินาทีข้างหน้าหรือวันต่อไปคุนมักจะคิดเรื่องที่ยากยากดัยเร็วกว่าผู้อื่นเสมอสำหรับในที่ทำงาน เรียกได้ว่าคุนเปนคนฉลาดคนหนึ่งเลยทีเดียวเพียงแต่คงเป็นคนที่ชอบอาย มัยชอบแสดงออกต่อหน้าคนอื่นลักษณะนิสัยของคุนนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของการพูดคิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นแต่คำพูดของคุนนั้นเป็นคำพูดที่ชาญฉลาด จะพูดในสิ่งที่ตัวเองมัยทำให้ใครเดือดร้อน

และมัยทำให้ตัวเองเดือดร้อนแม้ว่าลักษณะภายนอกของคุณจะเป็นคนเงียบเงียบแต่เขาบอกว่าถ้าหากคุนได้อยู่ใกล้ใครที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะก็บอกเลยว่าคุน เปนคนที่สนุกเวลาทำอรัยก็จะทำจริงจังอยู่เสมอใช้ชีวิตแบบเต็มที่สำหรับในเรื่องของความรัก คุนเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมัยชอบคุยกับคัยหลายคนหากจับได้ว่าแฟนของตัวเองมีกิ๊กมีคนอื่นคุนจะถามเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้นจะให้อภัยเพียงแค่มัยเกิน 2 ครั้งเท่านั้นหากมีครั้งที่ 3 คุนจะขอบายเลยทันทีเรียกได้ว่าลักษณะนิสัยภายนอกและตัวตนที่แท้จริงของคุนแตกต่างกันจริงจริงเวลาจริงจังอะไรคุนก็จะจริงจังอย่างถึงที่สุด

ภาwที่ 4 สำหรับใครที่เลือกเเตงโมอันที่ 4 มีความหมายว่าคุนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิดในการลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ คุนเลือกที่จะมีระเบียบแบบแผนมากกว่าทำไปโดยมัยรู้อะไรเลยคุนมีนิสัยแบบผู้ใหญ่เวลาจะคิดจะทำอรัยจะต้องได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะลงมือทำ คุนเป็นคนที่มัยเชื่อใจอะไรใครง่ายง่ายคุนเชื่อในข้อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปาก คุนมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมัยเกี่ยวกับอายุว่าจะมากหรือน้อยลักษณะเช่นคุนนั้นมักเหมาะกับการเปน

ผู้นำมากกว่าผู้ตามแต่ในบางครั้งคุนก็มีลักษณะหัวสูง เช่นกันหาเงินมาได้เท่าไหร่คุนก็ใช้มากกว่าครึ่งเสมอแต่ก็มัยเคยไปเดือดร้อนใคร สำหรับในเรื่องของความรักหากคุนได้รักใครอย่างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็คุนก็จะรักโดยมัยหวังสิ่งตอบแทนใดใดแต่เมื่อใดก็ตามที่คนรักของคุนผิดคำพูดผิดคำสัญญาที่เคยให้ไว้ และมันเกินกว่าเหตุที่คุนรับได้คุณจะมัยขอร้องให้เขากลับมาเลย เรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว และจริงจังกับความรักเป็นที่สุดในบางครั้งคุนก็คิดว่าการอยู่คนเดียวมันก็ดีกว่าอยู่เป็นคู่เหมือนกันในบางครั้งเท่านั้น

error: Content is protected !!