เฟี้ยวฟ้าวใจบุญยกที่ดินให้ชาวบ้านทำมาหากิน

เฟี้ยวฟ้าว ยกที่ดินให้ชาวบ้าน ทำมาหากินไม่คิดขาย ให้สร้างอาชี พสร้างรายได้ นักแสดง สาวสายฮา สุดใจบุญ เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้ ปฏิเสธเงิน 18 ล้าน ไม่คิดขาย ที่ดิน ขอเก็บไว้ให้ ชาวบ้านยากจน สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ คนที่ถูกมองว่าบ้า ตลก เฮฮา แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกมุมที่หลายคน อาจจะยังไม่รู้ว่าเธอ มีจิตใจที่ดี ยิ่งกว่าคนที่ ถูกมองว่าปกติเสียอีก เป็นนักแสดง สาวที่รักการทำบุญเป็นชีวิตจิตใจ สำหรับนักแสดง และพิธีกรสาวสุดฮา เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้ ยกที่ดินส่วนตัวมูลค่า 18 ล้าน ให้ชาวบ้านยากจน ไว้ทำมาหากิน หลังไปปฏิบัติธรรม และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพญานาค ให้โปรดชี้นำทาง เพราะอยากช่วยชาวบ้าน คนยากไร้ ได้มีอาชีพ ทำมาหากิน เธอได้บอกเล่า ถึงที่มาที่ไปของที่ดินมูลค่า 18 ล้าน ในครั้งนี้

นี้กับเราว่า เพราะอยากเก็บที่ดิน แห่งนี้เอาไว้สร้างอาชีพ ให้กับคนจน หรือคนที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ต้องไปทำงาน ไกลบ้าน สามารถทำมาหากิน ในพื้นที่ตรงนั้นได้ หนูเคยไปสัมผัส กับคนพิการ เขาสามารถทำงานได้ คือหนูทำรายการแล้ว ทำให้ไปเจอคนแบบนี้เยอะ ทำให้หนูได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่ง บางคนที่เขามีปัญญา มีความสามารถ แต่เขาไม่มีองค์ประกอบ ในการที่เขาจะสร้างรายได้ คนยากจนก็ค่อนข้างเยอะ ถ้าสมมติว่าหนูช่วยตรงนี้ได้ ก็สามารถ ช่วยหลายๆ ครอบครัว หลายๆ คน เป็นร้อยคนได้ ก็คงจะดี เราจะทำโครงการ เกี่ยวกับสร้างอาชีพ

สร้างรายได้ อาจจะทำเกี่ยว กับข้าวแต๋น ที่ตอนเด็กๆ หนูก็เคยทำ ซึ่งตอนนี้หนูยังพูดไม่ได้ว่าทำอะไร หนูต้องไปอยู่ตรงนั้นก่อน ว่าตรงนั้นสามารถ ทำอะไรได้บ้าง สามารถที่จะช่วยเหลือ อะไรเขาได้บ้าง ต้องเป็นสิ่งที่เรารักกันด้วย เราจะไม่ฝืน เราต้องทำในสิ่งที่ เขาถนัด เพื่อสร้างรายได้ให้ กับพวกเขา คนพิการ คนที่ไม่มีเงิน ก็สามารถ อยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุข สร้างรายได้ให้เขา ส่งลูกเรียน ให้เขามีชีวิต อยู่ที่ดีขึ้น หนูคิดว่าตรงนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อพวกเขามากๆ

หนูเคยไปสัมผัสกับ คนพิการ เขาสามารถ ทำงานได้ คือหนูทำรายการแล้ว ทำให้ไปเจอคนแบบนี้เยอะ ทำให้หนูได้เห็นมุมมอง อีกมุมหนึ่ง บางคนที่เขามีปัญญา มีความสามารถ แต่เขาไม่มีองค์ประกอบ ในการที่เขาจะสร้างรายได้ คนยากจนก็ค่อนข้างเยอะ ถ้าสมมติว่า หนูช่วยตรงนี้ได้ ก็สามารถ ช่วยหลายๆ ครอบครัว หลายๆ คน เป็นร้อยคนได้ก็คงจะดี เราจะทำโครงการเกี่ยวกับ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาจจะทำเกี่ยวกับ ข้าวแต๋น ที่ตอนเด็กๆ หนูก็เคยทำ ซึ่งตอนนี้ หนูยังพูดไม่ได้ว่าทำอะไร หนูต้อง ไปอยู่ตรงนั้นก่อน ว่าตรงนั้น สามารถทำอะไรได้บ้าง สามารถที่จะ ช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง

ต้องเป็นสิ่งที่ เรารักกันด้วย เราจะไม่ฝืน เราต้องทำใน สิ่งที่เขาถนัด เพื่อสร้างรายได้ให้ กับบพวกเขาคนพิกา รคนที่ไม่มีเงิน ก็สามารถอยู่ตรงนั้น อย่างมีความสุข สร้างรายได้ให้เขาส่งลูกเรียน ให้เขามีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้น หนูคิดว่าตรงนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อพวกเขามากๆ ความตั้งใจแน่วแน่ ที่อยากจะช่วยเหลือ คนไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้น แต่สำหรับเธอคนนี้ มีความแน่วแน่และตั้งใจ ตั้งมั่นมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วว่า อยากจะช่วยเหลือคน เมื่อมีโอกาสเธอ ก็ได้คว้ามันไว้และ อยากทำให้สำเร็จไปด้วยดี มีความตั้งใจ ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วค่ะ ที่อยากจะช่วยเหลือ ชาวบ้าน พอมีโอกาส ก็อยากจะช่วย ที่ดินตรงนี้อยู่ที่ เชียงใหม่

มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ อยู่ใกล้กับสนามบินมากๆ ซื้อไว้ประมาณ 5-6 ปี แล้วคะ ที่เราตัดสินใจ ซื้อหนูว่าเขาลิขิตมาหมดแล้ว สิ่งที่หนูพูดไปหลายคน หรือคนทั่วไปเขาจะใช้คำว่าต้องใช้วิจารณญาณ ในการฟัง แต่สำหรับหนูใช้คำนั้น ไม่ได้แล้ว เพราะสิ่งที่ท่านแสดงปาฏิหาริ ย์มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนูไปปฏิบัติธรรม ที่อินเดีย หรือที่หนูได้นาคบ่วงบาศมา หรือการถ่ายรูป ติดเห็นดวงต าท่าน หนูไม่สามารถ หลอกตัวเองได้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริง

เพราะฉะนั้น สิ่งที่หนูได้มาตรงนี้คือ สิ่งที่หนูจะสานต่อ หนูถือว่ามันเป็นความดี ที่ช่วยเหลือ คนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเรา หรือแค่ครอบครัว แต่มันสามารถช่วยเหลือคน อีกมากมาย ที่เขาได้มีสัมมาอาชีพที่สุจริต พญานาคเปิดขุมทรัพย์ ชี้ทางสว่าง ช่วยเหลือคนมีความเชื่ อว่าที่ดินที่ตั้งใจ จะบริจาคให้กับคนย ากจน ส่วนหนึ่งมาจากการแสดงป าฏิห าริย์ของนาคบ่วงบาศ ทำให้เห็นว่า ที่ดินที่ซื้อไว้มีคุณค่า มากแค่ไหน เนี่ย นาคบ่วงบาศแสดงปาฏิห าริย์จริงๆ ให้หนูรู้ว่าผืนแผ่นดินตรงนี้ ที่หนูมีอยู่ มูลค่ าสูง และแน่นอนว่าถ้าสมมติ หนูจะเอาที่ดินตรงนี้ไว้

ทำประโยชน์เพื่อชาวบ้านที่เขายากจน หรือคนที่เขาไม่รู้จะทำอะไร แต่ว่าให้ เขามีอาชีพ ให้เขามีรายได้ เพื่อให้ตัวของเขาเองมีความแข็งแรง ของชีวิต เขาจะได้ส่งลูกส่งหลานเรียน เขาจะได้มีรายได้ อยู่ในที่ที่เขาอยู่ ไม่ต้องออกไปทำงานไกล แล้วก็ใช้พื้นดิน และสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่ สามารถสร้างรายได้ หนูก็เลย อนุโมทนาบุญ แอดมิน ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ด้วยนะคะ ขอให้คุณเฟี้ยวฟ้าวประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน

error: Content is protected !!