ขรก.ขึ้นทะเบียนเกษ ตรกร มีสิทธิ์รับ 5000

ข้าราชการนับแสน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีสิทธิ์รับ 5000

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตร ครอบครัวละ 15000 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน เดือนละ 5000 บาท ความคืบหน้าล่าสุด นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก เปิดเผยหลังหารือกับกระทรวงการคลังว่า ผลการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือล่าสุด จากจำนวน 8จุด33 ล้านราย หลังจากหักความซ้ำซ้อนแล้ว เหลือผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 6จุด77 ล้านราย ที่ ธกส จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้

นายระพีภัทร์ กล่าวฃว่า ตอนนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ครม เพื่อทบทวนสิทธิ์เกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID เพราะหากยึดมติ ครม เมื่อวันที่ 28 เมย 63 กลุ่มข้าราชการประจำที่ทำการเกษตร และมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากมติ ครม เดิมไม่ได้เขียนไว้ว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ จำเป็นต้องขอทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องไม่รวมถึงข้าราชการประจำ ไม่เช่นนั้น ข้าราชการ ซึ่งทำการเกษตร และลงทะเบียนทำการเกษตรเป็นอาชีพที่ 2 ไว้ด้วย ตรวจพบมีจำนวนมากพอสมควร และมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือไว้จำนวนหนึ่ง จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปด้วย ทั้งๆ ที่มีรายได้ประจำตามปกติอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 พค นี้ แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมูลให้ สศก ในวันที่ 22 พค และ สศก ส่งข้อมูลให้ ธกส ภายในวันที่ 27 พค นี้ เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไป และหลังการเริ่มจ่ายเงินจะเปิดช่องทางการอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือด้วย สศก พบว่ามีข้าราชการ และข้าราชการบำนาญรวมๆ กันนับแสน ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 5 พัน ทั้งๆที่มีรายได้ประจำ เตรียมขอ ครม ทบทวนสิทธิ์

เรียบเรียง dailyliveexpress

error: Content is protected !!