แค่กล่ าวคำนี้ก็ขออโหสิกร รมถอนทุกคำสาบา นให้กับคู่เวร คู่กร รมในอดีต

เพียงแค่กล่ าวคำนี้ก็ขออโหสิกร รมถอนทุกคำสาบ านให้กับคู่เวรคู่กร รมในอดีต

เพียงกล่าวคำนี้ ก็ขออโหสิกรรม ถอนทุกคำสาบาน ให้กับคู่เวรคู่กรรม ในอดีตชาติได้ แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นทันตา ในโลกเรานี้ไม่มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ แต่มันมีเหตุผลที่เราไม่รู้ อยากคำสอนที่ว่าคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ และในแต่ละชาติเราก็มีคู่ด้วยกันทุกชาติภพ จนนับไม่ถ้วน แต่ในบางชาติเราอาจจะถูกชะตา

หรือรักใครมากๆ จนถึงคันสาบานจะขอพบเจอกันในทุกชาติไป หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบขี้หน้า ถึงขนาดสาบานว่าเจอะเจอเมื่อใดจะต้องทำให้สาสม ทำให้เกิดมีความผูกพันกันมาแต่ก่อนแล้วในอดีต ซึ่งแต่ละคนจะมีเจ้ากรรมนายเว รที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงควรสวดขอขมาเพื่อเป็นการลด และปลดหนี้กรรมให้น้อยลง

ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อน โดยเฉพาะกับคนรัก ที่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า เป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำกssมร่วมกันมาก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อจะร้างรา เลิกแล้วต่อกัน ก็สมควรที่จะให้อภัยและอโหสิกรรมมกันเสีย เพื่อไม่ให้คำสัญญาที่เคยผูกมัดกันไว้ เช่น จะเป็นคู่กันทุกชาติไป นั้นผูกทั้งตัวเราและตัวเขาให้มาพบกันอีก เช่นนั้น

ควรหมั่นอธิษฐานดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการอโหสิกรรม กันไป สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส วดก่อนนอน จะดีมาก ให้เริ่มต้นโดยการ ตั้ง นะโม ตัสสะ ะ 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต คำแปล หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา

ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพ ระองค์ พ ระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจาใจก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรม แก่ ข้าพเจ้าด้วย อุปสรรคใดโรคภัยใด ขอให้มลายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พ ระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเว รสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกssมให้ ขอถอนความพยๅบาท ความอาฆาต และะคำสาปแช่ง ในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำแช่งของปวงชน ของเจ้ากร รมนายเว ร ขอให้พ้น น ร ก ภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ สาธุ ค่

error: Content is protected !!