‘บริษัท’ คาราบาวแดง เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “คาราบาวแดง”

และเครื่องดื่มเกลือแร่ “Carabao Sport” บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง

และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้ และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่ ‘มีความรู้ความสามารถ’ และประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานขับรถ (ประจำ ศูนย์กระจายสินค้าพังงา) จำนวนมาก

เงินเดือนรายได้รวม 15,000 – 19,000 บาท

รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย,หญิง

-อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

-ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

1. โบนัสประจำปี

2. ปรับเงินประจำปี

3. ประกันกลุ่มสุขภาพ

4. ประกันชีวิต/ประกันอุ บั ติ เ ห ตุ

5. สิทธิการลากรณีพิเศษ

6. เงินกรณีพิเศษ

7. ตรวจสุขภาพประจำปี

8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail

2. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)

3. สมัครผ่าน JobThai.com *กรณีส่งเอกสารทาง E-mail หรือทางจดหมายรบกวนระบุรายละเอียดการทำงานเป็นภาษาไทยให้ชัดเจน*

ติดต่อ คุณปู บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

โทรศัพท์ : 061-401-5213

อีเมล : carabao145_282@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

เว็บไซต์ : career.carabaogroup.com

สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์กระจายสินค้าพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

error: Content is protected !!