พฤหัสโช คชวยบารมีสูง

สี่วานเกิ ดฐานะดีหนุนบ ารมีมีเ กณฑ์รับโ ช ค

สำหรับการทำบุญนั้นผู้ใดกะทำผู้นั้นก็ได้รับผลบุญ แต่ด วงชตาบารมีนั้น แตกต่างกันออกไป ในแต่ละคน แต่ละวันเ กิดด้วยมีหลายๆ ปัจจัยเหมือนกัน และในช่วงนี้จะมี 4 วันเ กิดรีบทำบุญหนุนบารมีจะชวยให้บารมีสูงขึ้น มีเกณฑ์จะได้รับโ ชคดี ร่ำรวย มีวันไหนบ้างมาดูกันเลย วันพุธ เป็นคนที่จะต้อง เจออุปสรรคมากมาย

ต้องใช้ความพยายามตลอดหลายหลายเรื่อง แล้วยังมีคนมากมายเข้ามาหวังเอาผลประโยชน์ แต่สุดท้ายก็จะสลัดคนเหล่านั้น ออกไปได้และดว งของคนวันพุธนี้มีโอกาสที่จะได้รับโ ชคตลอดการงานดีประสบความสำเร็จจะมีโชคจากถิ่นกำเนิดและคนรอบข้างจะโ ชคดีไปด้วยเหมือน

พร้อมทั้งมีแววจะได้รับรางวัลจากตัวเ ลขอีกด้วย เก็บโชคเอาไว้แล้วจะมีสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต วันอาทิตย์ สำหรับคนที่เ กิดวันนี้จะค่อนข้างอุปส รรคในการใช้ชีวิตนั้นเยอะเหมือนกันนะปัญห ารุมเร้าเข้ามาไม่หยุดเลยแต่พอผ่านมันไปได้แล้วโชคจะเข้ามาแทนพร้อมยังมีคนคอยเข้ามาให้การช่วยเหลืออีกด้วยจนมีเงิน

มีทองสร้างตัวปลดหนี้ได้สบายๆเลยและจะเฮงไปแบบยาวเลยแต่ควรหาเวลาไปทำบุญเสริมบารมีเพิ่มหน่อยจะดีมากขึ้นขอให้เก็บโ ช คในวันนี้ไว้แล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามคำทำน ายสาธุขอให้เกิดขึ้นจริงวันอังคารจะโดดเด่นในเรื่องหน้าที่การง า นแม้ว่าจะเหนื่อยมากท้อมากเจออะไรแย่ๆ มาสภาวะทางการเ งินไม่ค่อยคล่องตัวมาก่อน

แต่พอหลังจาก ผ่านช่วงลำบากนี้ไปได้ ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นมากๆ อย่างเห็นได้ชัดเลย การเ งินดี การงานราบรื่น คนรอบข้างให้การช่ ว ยเหลือเป็นคนที่ความน่าเชื่อถือ ขึ้นมาอีกขั้นเลย เก็บโ ชคเอาไว้จะได้โ ช คเป็นสิ่งตอบแทน 3 วัน 7 วัน วันศุกร์ เป็นอีกวันเ กิดที่กำลังอยู่ ในช่วงขาขึ้นเลยมีแววจะได้รับโ ชคใหญ่จากตัวเลข

อีกด้วย ก่อนหน้านี้เจ ออะไรมาเยอะ ก็หายเหนื่อยสักทีชี วิตจะมีความสุข จะดีโดดเด่นอย่างมาก อีกทั้งยัง ทำให้มีโอกาสต่าง ๆ เข้ามามากมายเลย ฐานะดีขึ้น หากมีความเ ชื่อในเรื่องของโ ชคตามวันเ กิดขอให้เก็บโ ชคนี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี ทั้ง 4 วันนี้ เป็นวันเ กิดที่ดีมากในช่วงนี้

และหนุนบารมรว าสนา ให้ดีขึ้นไปอีกด้วยการทำบุญ ตักบาตร ทำทาน และสวดบทแผ่เมตตานี้ ด้วยจะหนุนให้บารมีเพิ่มมากขึ้น อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้

จงสำเร็จแก่ญาติ ทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญ นี้จงสำเร็จแก่

เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรต ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลาย ทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก  รรมนายเ วรทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้

เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวงมีความสุข ทั่วหน้ากันเทอญ