เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีทรงประทับกับพื้น

ทรงประทับกับพื้น ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ไม่ถือพระองค์ -ภาพ

ให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังศาลาประชาคมโรงละคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัด หลังจากทรงมีรับสั่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นำตัวอย่างผ้าทอของกลุ่มต่างๆ

ไปเพื่อทรงพระวินิจฉัย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ด้วยทรงตระหนักถึงคุณค่าของผ้าทอไทย ทรงต้องการอนุรักษ์และยกระดับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผ้ายกเมืองนคร ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ด้วยการทอยกเพิ่มลวดลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษ ทำให้เกิดลายนูนบนผืนผ้า ถือเป็นผ้าชั้นดีที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูง

มีกลุ่มสมาชิก และผู้ประกอบการนำสินค้ามาจัดแสดง จำนวน 71 ร้าน โอกาสนี้ พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อาทิ การนำลูกปัดมโนราห์มาประดับตกแต่งสินค้าให้มีความโดดเด่นสวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มบ้านโนรา จังหวัดพัทลุง, ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ที่ทำจากกระจูดของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทรงแนะนำให้เพิ่มความปราณีตและความละเอียดของลวดลาย โดยเพิ่มสัญลักษณ์ของจังหวัดที่น่าสนใจลงบนผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าปักปาเต๊ะ จังหวัดระนอง ทรงแนะนำให้ปักลูกปัดที่เน้นให้เห็นถึงความโค้งของขอบ และเลือกใช้ด้ายสีเดียวกับลูกปัด เพื่อเพิ่มความโดดเด่นสวยงามพันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ประสูติ 8 มกราคม พ.ศ. 2530)

เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (ยุวธิดา ผลประเสริฐ) อดีตนักแสดง พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้า, นักออกแบบเสื้อ, อาจารย์หัวหน้าแผนกโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า และอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติชาวไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นพระราชธิดาพระองค์รองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ อดีตนักแสดง เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2530เมื่อแรกประสูติมีพระยศที่ “หม่อมเจ้า” พระนามว่า หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล มีพระโสทรเชษฐาสี่องค์ ได้แก่ จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์, วัชรเรศร วิวัชรวงศ์, จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ และวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาต่างพระมารดาสองพระองค์ ได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในปี พ.ศ. 2539 หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ทรงหย่ากับหม่อมสุจาริณี หม่อมสุจาริณีพร้อมพระโอรสทั้งสี่องค์ ได้ย้ายไปพำนักยังต่างประเทศส่วนหม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร พระธิดา อยู่ในการดูแลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่า หม่อมเจ้าจักรกฤษณ์ยาภา มหิดล ขณะมีพระชันษา 10 ปี ประทับอยู่กับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงราวสองปี ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระนามใหม่ว่า หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 พระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)

ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 ด้วยมีผลการการเรียนอันน่าพึงใจ[ หลังจากนี้พระองค์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ วิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีส (École de la chambre syndicale de la couture parisienne) ประเทศฝรั่งเศส