ต้นเดือนมีนาพ ลิกผัน

ต้นเดือนมีนาเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ดี

วันเกิดที่ช่วงพ้นวันที่ 30 กุม 64 นี้ เป็นต้นไป มีเกณฑ์ได้รับโ ชคชุดใหญ่ เป็นเ ศรษฐีชั่วข้ามคืน คนที่เกิด 5 วันต่อไปนี้ด วงชะตาคุณพริ่มพลิกผัน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะดวงเกี่ยวกับโชคลาภวาสนา ด้วยจากบุญเก่าเข้ามาหนุนนำช่วยส่งเสริมอีกแรง ทำให้ดูเหมือนว่าคุณมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโตร วยแบบไม่คาดฝันดวงมหาเ ศรษฐีจับ’ อาจรวยแบบจัดหนักเพียงชั่วข้ามคืน กลางเดือนนี้เป็นไปได้ให้เสี่ยง ดวงซื้อล๊อตเตอร์รี่เลขที่ชอบทิ้งๆ เอาไว้บ้าง ไม่ต้องมาก คนดวงจะรวยซื้ออะไรก็ถูก’จะมีวันไหนบ้างนั้นไปดูกันได้เลย

ที่เ กิดวันอาทิตย์ด วงชะตามีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิด และคนในที่ทำงาน ระวังเรื่องอารมณ์ให้มาก เรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ แค่น้ำผึ้งหยดเดียว อาจทำให้หน้าที่การง านมีปัญหาใหญ่ได้ จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอดเวลา อย่าทำอะไรลงไปด้วยอารมธ์ และการประชดประชัน แต่ในช่วงปลายเดือนธันวานี้ เป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับ การอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามสูงวัย อาจเป็นได้ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ และจะได้ของมีค่าที่อยากได้มานาน แถมท่านยังมีเกณฑ์ ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโชคด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล หลักล้านเอาเ งินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้ปลดสิน ออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลย และด วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีท องเลย ด ว งชะตามีแนวโน้มจะรวยระดับมหาเศ ร ษฐี มีเกณฑ์ถูกห วย รวยโชค เจอเรื่องร้ายแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้

ที่เ กิดวันจันทร์ ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก หลายๆ ท่านมีปัญหาด้านการงานเงิ นที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จะได้เงินมาต้องด้วยสิติปัญญา น้ำพักน้ำแรงและโ ชคด ว งของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว แต่ในช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไป ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การง านและเ งินทอง ‘เพศตรงข้ามผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโชคดีมาให้กับคุณ’ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ยงโชคด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักแสนมีเงิ นก้อนโตเก็บในบัญชี มีเ งินไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์ หรือเอาไปปิดยอดหนี้คงค้าง จนหมดหนี้หมดสินได้ และด ว งชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลยด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะรวยระดับมหาเ ศ รษฐี มีเกณฑ์ถูกหวยร วยโชค เจอเรื่องร้ายแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใด ก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้ เสมอที่ได้ตั้งใจไว้ก่อนหน้า

ที่เ กิดวันอังคาร’ ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นสำคัญ มีเกณฑ์เสียเ งินมากกว่าได้เ งินจะมีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเ งินกะทันหันจนแทบล้มป่วย เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ ไม่คาดคิดไม่ค าดฝันโผล่มาก้ อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง แต่ปลายเดือนเป็นต้นไป จะมีชๅยสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง มีโอกาสที่จะเป็นลูกครึ่ง หรือชๅวต่างชๅตินำ ความสำเร็จเข้ามาให้คุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเสี่ยงโชคด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้านเอาเ งินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้ปลดสิน มีเ งินซื้อรถมีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ลำบากอีกต่อไปและด วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลยด วงชะตามีแนวโน้มจะรวยระดับมหาเ ศ รษฐี มีเกณฑ์ถูกหวยร วยโชค เจอเรื่องร้ายแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้

ที่เ กิดวันเสาร์’ ระวังว่าคนที่มีผิวคล้ำ จะนำเรื่องเข้ามาทำให้ คุ ณต้องห นักใจชีวิ ตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ แต่ในช่วงปลายเดือนนี้ เป็นต้นไปด วงชะตามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงิ นเดือนมีความสำเร็จที่ดี แถมเงินทองก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ยงโชค ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักแสน มีเ งินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้สบายๆ และด วงชะตาท่าน 2  ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลยด วงชะตามีแนวโน้มจะรวยระดับมหาเ ศ รษฐี มีเกณฑ์ถูกห วยร วยโชค เจอเรื่องร้ายแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้

ที่เ กิดวันพุธ’ เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้า กับปัญหาต่างๆ หรือความวุ่นวายอย่างถึงที่สุด อาจโดนรังแก และหลายครั้งโดนกลั่นแกล้ง จากคนที่อยู่รอบข้าง ฉะนั้นอย่าไว้ใจใครให้มากนัก แต่หลังจากปลายเดือนนี้ เป็นต้นไป มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า และการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุ ณ ตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภจากการเสี่ยงโชคด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนมีเงิ นเอาไปใช้หนี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีกแถมมีเ งินเหลือเก็บก้อนโตและด ว งชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลยด ว งชะตามีแนวโน้มจะรวยระดับมหาเ ศ รษฐี มีเกณฑ์ถูกหวยร วยโชค เจอเรื่องร้ายแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้