โบราณว่ าของสี่อย่างเรียกท รัพย์

โบรา ณว่าของ 4 อย่าง เรียกทรั พย์เงิ นเข้ากระเป๋า

คนโบราณมักจะมีความเ ชื่อที่บอกเล่าสืบทอด มาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกันอยู่บ่อยๆ และส่วนใหญ่ตำราบอกเล่าจากคนโบ ราณก็มักจะเป็นดังนั้นเสมอๆ อย่างเรื่องการเรียกเงิ นทองเข้าบ้าน โดยการใช้หลักฮวงจุ้ยของตัวบ้าน คนโบร าณก็บอกไว้ถึงของ 4 อย่าง ที่เอาวางไว้ในบ้านให้ถูกตำแหน่ง

จะช่วยในเรื่องการเ งิน การงานโ ชคลาภให้ดี จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย ‘จานชาม ช่วยเสริมทรัพย์’ จานชามเป็นของใช้จำเป็นที่ต้องมีติดไว้ในบ้านอยู่แล้ว และตามคำบอกเล่าของคนโบราณเชื่อว่า จานชามนั้นเป็นตัวแทนของรากฐานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ มีพลังช่วยในเรื่อง

ของด้านการเงินให้เป็นไปในทิศทางที่ดี มีความมั่งคั่งร่ำรวย รวมถึงเสริมในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่าตามภัตตาคารหรือร้านอาหรใหญ่ๆ จะใช้จานชามที่มีทรงกรม และเป็นสีขาวสะอาดก็จะยิ่งดี ‘เตาผิง ไฟ ช่วยในเรื่องโชคลาภ’ ตำแหน่งที่ดีในการตั้งเตาไฟ

เตาแก๊ส คือตั้งติดกับผนังหรือกำแพงทึบ วางไว้ให้ชิดกับผนัง กำแพงจะดีที่สุด เมื่อวางถูกตำแหน่งจะทำให้เราได้รับพลังในด้านโชคลาภ ในด้านการเงินที่สูงขึ้น แต่ถ้าหากวางเตาไฟ เตาแก๊สไว้กลางห้องครัว จะทำให้บ้านมีปัญหา ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยเอาไว้กลางห้องครัวหรือกลางบ้าน

‘ข้าวสาร’ ช่วยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ คนโบราณมักจะสอนลูกสอนหลาน ให้มีข้าวสารเต็มถังอยู่ตลอดเวลา อย่าให้ได้ขาด เพราะเชื่อกันว่าการมีข้าวสารไว้เต็มถังตลอด ก็จะทำให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ไม่อดอยาก มีกินมีใช้ตลอด เหมือนกับข้าวสารที่มีอยู่เต็มถังนั่นแหละ

รวมถึงในเรื่องการงาน การเ งิ นทำอะไรก็จะราบรื่นไม่ติดขัด ‘ไข่ไก่ เสมือนไข่ทองคำ’ คนโบราณเปรียบไข่เหมือนกับทองคำอันล้ำค่า ดังนั้นควรวางไข่จำนวน 8 ฟอง ไว้ในตะกร้าที่สวยงามเอาไปวางไว้ในห้องครัว เหมือนการมีทองคำไว้ในบ้าน ส่วนเลข 8 ก็คือเลขทางด้านการเงินโดยเฉพาะ จะทำให้มีเงินไหลมาเทมา

วิธีนี้เป็นการทำเพื่อเสริมด้านการเงินได้เปนอย่างดี ลองสำรวจในบ้านของคุณดูซิ ว่าวางของ 4 อย่างนี้ไว้ถูกตำแหน่งตามความเชื่อของคนโบราณบอกไว้หรือเปล่า ถ้ารู้สึกว่าการเงินติดขัดหรือไม่คล่อง ก็ลองวางให้ถูกตำแหน่ง แล้วเตรียมตัวรับทรัพย์เข้าบ้านกันเลย นี่เป็นเพียงคำบอกเล่าและความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยของคนโบราณ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ