ทำบุ ญร้อยครั้งไม่เท่าทำดีกับ พ่อแม่เพียงครั้งเ ดียว

การทำบุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้โอกาส ให้อภัยทาน ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเคราะห์ ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่น แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว แต่การที่เรานั้นไปทำบุญมาร้อยวัน พันวัด มันก็ไม่เท่าเราทำทำดีกับพ่อแม่ การทำดีกับพ่อแม่ บุพการีในบ้าน มันได้บุญเยอะมาก มากกว่าเรานั้นไปทำบุญร้อยวัดพันวัด และวันนี้เรามีบทความที่อย่างให้ท่านๆนั้นได้อ่านกันค่ะ วัดทำบุญร้อยครั้ง ก็ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว หลายคนมักเข้าใจว่าการที่จะได้บุญ

คือการเข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล บริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญซึ่งนั่น ก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเล พรศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพรที่ ก ล่ า วออกจากปากบิดาม า ร ด า ฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญ อ ย า กได้บุญ อ ย า กขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการี ของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศั ก ดิ์ สิทธิ์กว่าพรใด บางคนทำบุญมากมาย

ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสน ทำบุญกับคน ยากไร้บริจาคมูล นิธิต่างๆ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากมาย แต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญ ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักที เป็นเพราะไม่เคยดูแล ปรนนิบัติอะไร ให้พ่อแม่เลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่ าง ไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่ างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่ างไร วิธีทำบุญกับพ่อแม่ พระในบ้าน 1. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่ คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย า กได้อะไร แต่ลูกมักจะ ไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่านอ

ย า กได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้อง เป็นของที่มี มู ล ค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึง อ ย า กจะให้พ่อแม่ก็ ดีใจมากพอแล้ว 2. ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆ ควรจะปฏิบัติ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่ างการทำอาหารให้ท่านทาน ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่ างดูแล ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้ แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าว แล้วแบ่งให้พ่อกับแม่ทานก่อน จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

3. เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง จะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่าวอุทิศ มีว่า อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารด า บิดาของข้าพเจ้า และได้ผลที่ดีที่สุดฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญ อ ย า กขอพรให้ชีวิตสมหวัง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญ กับบุพการีของท่านก่อน พร ศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐ คือพรที่ก ล่ า ว ออกจากปากบิดาม า ร ดา